Skip to Navigation Skip to Content
share

 

Veiligheid van Kabelleggingen

Commerciële activiteiten op zee in kustwateren lopen het risico gehindered te worden door pleziervaartuigen. Vrijetijdsvaartuigen varen vaak (indien er niets gedaan wordt) in de nabijheid van werkschepen, kabelleggers en baggerschepen, totaal onbewust van het risico van geraakt worden door een kabel of ketting. Commercial Rib Charter heeft aanzienlijke ervaring met het leveren van effectieve bewakingspatrouilles om verstoring en gevaar te voorkomen.

De Juiste Patrouilleboten voor het Werk

Meestal opereren we op zijn minst één cabine RIB die 24 uur ondersteuning biedt, correct gemarkeerd als patrouilleboot en uitgerust met blauw licht, sirene en megafoon. We vullen dit 'commandoschip' aan met snelle open RIBs bij daglicht, op basis van het risicoprofiel van het operatiegebied. Onze cabine RIBs zijn uitgerust met radar en klasse 'A' AIS.

De Juiste Bemanning voor het Werk

Onze specifieke expertise is het hebben van de juiste bemanning om het werk effectief te doen zonder problemen te veroorzaken. We zijn beleefd en behulpzaam terwijl we er op toezien dat boten veilig en snel uit de gevarenzone worden begeleid. Boten voelen dat ze correct zijn behandeld en als gevolg daarvan ontvangen we geweldige feedback van ondernemingen, havenautoriteiten, de kustwacht en het vrijetijdsverkeer zelf.

Praat met ons
Heeft u een commercieel of industreel Rib-vereiste? We zijn actief in alle grote Europese havens. Bel ons nu op +44(0) 1590 607103 of voor 24 uur support bel +44(0) 7979 533722

This website uses cookies. By continuing to use the site you are agreeing to our use of cookies.

Return to the Top of the Page